Wczytuję dane...
Zwrot i wymiana

Klient ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni kalendarzowych bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów odesłania zamówionego towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone za pośrednictwem poczty elektoronicznej na adres sklep@megarolki.pl lub listownie wysyłając oświadczenie na adres: ul. Plaka 4G/II/4, 42-580 Wojkowice.

 

Uwaga! Towar podlega zwrotowi pod warunkiem, że:
- znajduje się w oryginalnym i nienaruszonym stanie,
- nie nosi śladów użytkowania,
- nie posiada wad, z wyjątkiem stanowiących podstawę do reklamacji.

 


Zwracany towar klient odsyła na własny koszt.
Do odsyłanej przesyłki należy dołączyć:

  • wypełniony „Formularz Zwrotu” POBIERZ
  • dowód zakupu (oryginał paragonu lub faktury VAT).

 

Sklep.snowgirl.pl zobowiązuje się do zwrotu pieniędzy w ciągu 14 dni, przelewem, na dowolne konto wskazane przez klienta  w formularzu. Kwota podlegająca zwrotowi to należność z paragonu/faktury, którą każdy klient otrzyma wraz z zamówionym towarem. 


ISTNIEJE TAKŻE MOŻLIWOŚĆ WYMIANY TOWARU NA INNY!!!

 

Dopuszczalna jest wymiana zakupionego towaru, w przypadku gdy rozmiar lub kolor nie odpowiada konsumentowi. Wymiana towaru wiąże się z obustronnym pokryciem kosztów wysyłki przez konsumenta tzn. konsument odsyła towar na własny koszt i pokrywa koszt odesłania towaru we wskazanym kolorze lub rozmiarze.  Wraz z towarem należy przesłać oryginał rachunku oraz wypełniony Formularz wymiany. POBIERZ

 

Wymiana nastąpi jedynie wówczas, jeżeli Sklep dysponuje towarem pożądanym przez Klienta.

 

Wymiana towaru na inny możliwa jest jedynie wówczas, gdy odesłany towar jest nieużywany, czysty,  kompletny, w oryginalnym opakowaniu.

 

O zamiarze wymiany towaru należy wcześniej (przed wysyłką) zawiadomić Sklep wysyłając email na adres: sklep@megarolki.pl